B.I.C. "VIA SCOPE" S.R.L.

Birou al Istoriilor Creditare

DESPRE NOI

Biroul Istoriilor de Credit „Via Scope” este compania care oferă clienților săi instrumente moderne de luare a deciziilor privind credibilitatea potențialilor clienți. Astfel, se asigură rata minimă de credite neperformante, fapt ce, cu siguranță, stimulează îmbunătățirea portofoliului de oferte pentru potențialii clienți. Concomitent, se facilitează interacțiunea dintre potențialii clienți și companiile de creditare, acționând pozitiv asupra educației financiare a populației.

Obiectivul de bază al companiei constă în recepţionarea, stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei (rapoarte de credit) care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor financiare.

Biroul istoriilor de credit (BIC) Via Scope a primit licenţa cu Nr. 000915 de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) pe 22 aprilie 2019. Activitatea BIC ”Via Scope” SRL este reglementată de Legea nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit şi este supravegheată de CNPF, care este autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară (https://www.cnpf.md/ro).

Misiunea BIC Via Scope este de a reduce nivelul de supraîndatorare a populației printr-o informare complexă, veridică şi actualizată a clienţilor săi. Acest fapt le va oferi clienţilor posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la utilizarea produselor și serviciilor financiare.

Astfel, BIC Via Scope oferă posibilitatea verificării solicitanţilor de credite şi evaluarea credibilităţii acestora. Acest fapt va contribui la identificarea persoanelor supraîndatorate şi la uşurarea procesului de recuperabilitate a datoriilor. Menţionăm faptul că BIC Via Scope oferă clienţilor săi un instrument eficient de estimare în regim online a credibilităţii viitorilor debitori, atât persoane fizice cît şi persoane juridice.        

Raportul de Credit

Raportul de credit este produsul de bază al BIC Via Scope, ce prezintă rezultatul prelucrării de către sistemul informațional a datelor privind angajamentele financiare a persoanei vizate. Informația prezentă în raportul de credit reflectă gradul de îndatorare a persoanei și servește un instrument obiectiv de evaluare a capacității de rambursare a creditelor.

CIRCA

Istorii de credit

CIRCA

Rapoarte emise

CIRCA

Contracte de credit

APPROX

Hit rate %

Servicii opționale

Prin noi obțineți acces la următoarele registre

Datorii către Bugetul Statului

Suma restantei, codul bugetului, etc.

Bunuri Imobiliare

Numărul cadastral al bunului imobil, tipul bunului imobil, adresa proprietății imobiliare, suprafața proprietății imobiliare, drepturi asupra bunului imobil, interdicții, etc.

Venituri

Informații privind veniturile oficiale, raportate de Serviciul Fiscal de Stat sau Casa Națională de Asigurări Sociale

U.N.E.J.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Date despre dosarele aflate la executare.

Verificare Buletin de Identitate

Datele din Buletinul de Identitate, locurile oficiale de lucru și funcțiile deținute, etc.

Verificare vehicole

Date despre unitățile de transport deținute.

Planuri tarifare

Selectează planul tarifar care se potrivește necesităților tale

Recomandat

Modesto

MDL1500 / Lunar
 • Rapoarte incluse în abonament: 30
 • Preț raport extraabonament: 45 MDL
Recomandat

Intro

MDL2500 / Lunar
 • Rapoarte incluse în abonament: 60
 • Preț raport extraabonament: 40 MDL

Classico

MDL4000 / Lunar
 • Rapoarte incluse în abonament: 110
 • Preț raport extraabonament: 35 MDL

Superior

MDL6000 / Lunar
 • Rapoarte incluse în abonament: 200
 • Preț raport extraabonament: 30 MDL

Rapoarte Extra-Negociabil

MDL0 / Lunar
 • Rapoarte incluse în abonament: 0
 • Preț raport extraabonament: 0 MDL

Servicii pentru persoane fizice

Lista serviciilor prestate persoanelor fizice

Informația din registrele oficiale de stat

MDL50

ASP, Veniturile FISC+CNAS, Cadastru, Registrul transporturilor, datorii la buget, etc.

Raportul Istoriei de Credit Urgent

MDL200

Raport al subiectului istoriei de credit. În termen de 2 zile lucrătoare (o dată pe an) - gratuit.

F.A.Q

Întrebări frecvente

Biroul de Credit este o societate de drept privat care administrează o bază de date organizată in sistem centralizat, care conţine date referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Baza de date a Biroului de Credit poate fi consultată de către instituțiile de credit, organizațiile creditare nebancare și companiile ce oferă produse și servicii în credit, care au încheiat un Contract cu Biroul de Credit. Prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit se realizează in baza interesului legitim al utilizatorii sistemului si al Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, În condiţiile protejării persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii. Utilizatorii sistemului și Biroul Istoriilor de Credit VIA SCOPE prelucrează, în comun, datele personale ale persoanelor vizate, prin colectarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor necesare și relevante pentru determinarea gradului de îndatorare si evaluarea bonității persoanelor vizate la momentul solicitării/acordării creditului și pe parcursul derulării contractului de credit.

Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate in Sistemul Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE sunt solicitanți de credit, împrumutați, co-debitori sau garanți.

Raportul de credit se obține prin depunerea unui demers la sediul Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE. La depunerea demersului urmează să fie prezentate:
 1. Pentru persoana fizică - actul de identitate al subiectului istoriei de credit. În caz că s-a adresat reprezentantul acesta prezintă actul său de identitate și procura (contractul de mandat), întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2.  Pentru persoana juridică - certificatul înregistrării de stat a persoanei juridice (în cazul existenței), extrasul din registrul de stat ce identifică Administratorul, procura (mandatul) întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care se prezintă altă persoană decât administratorul, precum şi actul de identitate al persoanei care depune demersul.

Organizații de creditare și Biroul Istoriilor de Credit VIA SCOPE prelucrează, în comun, datele personale ale persoanelor vizate, prin colectarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor necesare și relevante pentru determinarea gradului de îndatorare si evaluarea bonității persoanelor vizate la momentul solicitării/acordării creditului și pe parcursul derulării contractului de credit.

Participanţii pot interoga baza de date a Biroului de Credit  VIA SCOPE atunci când li se solicită acordarea unui produs de tip credit sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori.

NU. Conform contractului cu Utilizatorii sistemului, numai aceștia au dreptul de a modifica, în situații pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului Istoriilor de Credit.

Fiecare înregistrare se păstrează in baza de date a Biroului Istoriilor de Credit VIA SCOPE pentru 5 ani, inclusiv cea referitoare la restanta achitata, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122-XVI din 29.05.2008, Biroul istoriilor de credit.  Excepție face informația privind solicitarea creditului, care se păstrează la biroul istoriilor de credit timp de 15 zile calendaristice, din data înregistrării cererii în baza de date a Biroului de Credit.

Subiect al istoriei de credit este orice persoană fizică sau juridică sau antreprenor individual care a contractat unul sau mai multe produse de tip credit la una sau mai multe surse de formare a istoriilor de credit.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29.05.2008, este o manifestare de voință liberă, expresă și necondiționată, exprimată în formă scrisă sau electronică, prin care persoana fizică care este subiectul istoriei de credit acceptă să fie prelucrate, în conformitate cu Legea, informațiile conținute în istoria sa de credit. Modelul consimțământului este stabilit de către Comisia Națională a Pieței Financiară și este prezentat subiectului istoriei de credit spre semnare de către instituţia de la care acesta solicită un credit sau deja a contractat împrumutul.

Participanţii au obligația de a transmite date corecte și exacte către Biroul de Credit în conformitate cu declarațiile primite de la persoanele fizice și cu înregistrările proprii rezultate din derularea contractelor de credit.  Biroul de Credit nu este responsabil pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor înregistrate în Raportul de Credit.

Echipa

Echipa noastră

Viorel Afanasiuc

Director

Organ exectutiv. Membru al consiliului societății

Vitalie Ursachi

Președintele consiliului societății

Alexandru Russu

Membru al consiliului societății

Clienții noștri

Surse de formare al istoriei creditare

Contact

Ne puteți contacta în următoarele moduri

Rechizite bancare

IBAN: MD18AG000000022512154369 Codul Băncii: AGRNMD2X885 BC: Agrioindbank”, fil. nr. 1

Adresă

MD 2012, mun. Chișinău, Oficiul central: str. Alba Iulia 75, et. 7; Filiala Centru: str. București 88, et. 2, Republica Moldova.

Telefon

+373 67 448 844