Biroul Istoriilor de Credit „Via Scope” este compania care oferă clienților săi instrumente moderne de luare a deciziilor privind credibilitatea potențialilor clienți.
Astfel, se asigură rata minimă de credite neperformante, fapt ce, cu siguranță, stimulează îmbunătățirea portofoliului de oferte pentru potențialii clienți.
Concomitent, se facilitează interacțiunea dintre potențialii clienți și companiile de creditare, acționând pozitiv asupra educației financiare a populației.

Obiectivul de bază al companiei constă în recepţionarea, stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei (rapoarte de credit) care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor financiare.

Obiectul de activitate al Biroului Istoriilor de Credit „Via Scope” se referă la:

Biroul istoriilor de credit (BIC) Via Scope a primit licenţa cu Nr. 000915 de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) pe 22 aprilie 2019. Activitatea BIC ”Via Scope” SRL este reglementată de Legea nr. 122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit şi este supravegheată de CNPF, care este autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară (https://www.cnpf.md/ro).

Misiunea BIC Via Scope este de a reduce nivelul de supraîndatorare a populației printr-o informare complexă, veridică şi actualizată a clienţilor săi. Acest fapt le va oferi clienţilor posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la utilizarea produselor și serviciilor financiare.

Astfel, BIC Via Scope oferă posibilitatea verificării solicitanţilor de credite şi evaluarea credibilităţii acestora. Acest fapt va contribui la identificarea persoanelor supraîndatorate şi la uşurarea procesului de recuperabilitate a datoriilor. Menţionăm faptul că BIC Via Scope oferă clienţilor săi un instrument eficient de estimare în regim online a credibilităţii viitorilor debitori, atât persoane fizice cît şi persoane juridice.