Raportul de credit este produsul de bază al BIC Via Scope, ce prezintă rezultatul prelucrării de către sistemul informațional a datelor privind angajamentele financiare a persoanei vizate. Informația prezentă în raportul de credit reflectă gradul de îndatorare a persoanei și servește un instrument obiectiv de evaluare a capacității de rambursare a creditelor.

Probability of Default este un instrument, bazat pe modele matematice/statistice utilizat în procesul de analiză, care indică probabilitatea că persoana vizată îți va onora sau nu obligațiunile contractuale. Di SCOPE este un mecanism individualizat, elaborat pentru fiecare client în parte, în dependență de caracteristicele produselor oferite de el, dar și analitica tuturor componentelor a angajamentelor incluși în baza de date, deținută de Via Scope.

Notificarea persoanelor privind riscurile ce vor surveni în urma scăderii nivelului de credibilitate, bazat pe Raportul de credit, cauzat de includerea în baza de date Via Scope a informației despre angajamentele financiare restante, în cazul neachitării acestora.